Centrum Ypenburg

Den Haag, NL
486 woningen
9.650 m² commerciële ruimte
8.550 m² niet commerciële ruimte
490 ondergrondse parkeerplaatsen
38.650 m² inrichting openbaar gebied
Opdrachtgever: Rabo Vastgoed / Foruminvest
Start planontwikkeling: 1998
Start bouw: 2003
Oplevering: 2006
Bouwsom: € 82.000.000,-

Naar boven
.. .. .. .. .. .. .. .. ..
Naar beneden