Verbouwing + uitbreiding
Gemeentehuis Niel

Niel, B
520 m² verbouwing
1.550 m² nieuwbouw
Opdrachtgever: Gemeente Niel
Start planontwikkeling: 2004
Start bouw: 2007
Oplevering: 2009
Bouwsom: € 2.800.000,-

Naar boven
.. .. .. .. .. .. .. ..
Naar beneden